Järva-Jaani Vanatehnika varjupaik ja muuseumide keskus
  Info  

  Päevik  

  Eksponaadid  

  Fotogalerii  

  Punane Raamat  

  Muuseumide keskus  

  Jälgi meid:    
  Idee  

  Plaanitud tööd  

  Tehtud ja tegemisel  
IDEE

Alates ametlikust avamisest 2004. aastal on Järva-Jaani Vanatehnika Varjupaiga (edaspidi ka JJVV) tehnikakogu pea viiekordistunud, üleüldse on 1986. aastast tänaseni kogutud üle 450 auto, traktori ja haagise. Kasutada olevate hoonete maht võimaldab tagada head säilitustingimused üksnes murdosale tehnikapargist. Kuna Järva-Jaanit tuntakse tänases Eestis ilmselt enim just vanatehnika varjupaiga ja muuseumide järgi, on muuseumide haldajad aegade jooksul otsinud erinevaid võimalusi tehnika säilimise parandamiseks.

2016. aasta piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse Järvamaa 1. toetusvoorus eraldas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Järva-Jaani Tuletõrje Seltsile (edaspidi ka JJTS) 0,9 miljonit eurot unikaalse vanatehnika hoidmise viilhalli koos remondiboksiga püstitamiseks ja Laia tänava ääres asuva endise kutsekooli ühiselamuhoone muuseumihooneks renoveerimiseks. Omafinantseeringu tagavad JJTS ja Järva-Jaani (praegune Järva) vald oma vahendite ja täiendava laenu läbi. Töid on tänaseks alustatud ja nende kirjeldust ning edenemist kajastatakse nii JJTS-i kui ka JJVV veebilehtedel.

JJTS-i poolne projektijuht ja kontaktisik on Tuve Kärner, mobiiltelefon 5149485 ja e-post tuve@jjaani.ee