Järva-Jaani Vanatehnika varjupaik ja muuseumide keskus
  Info  

  Päevik  

  Eksponaadid  

  Fotogalerii  

  Punane Raamat  

  Muuseumide keskus  

  Jälgi meid:    
  Idee  

  Plaanitud tööd  

  Tehtud ja tegemisel  
PLAANITUD TööD

Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskus on projekt, mida arendatakse turismiteenuse terviklikkuse huvides Piibe maanteel, mis on Tallinn-Tartu maantee tugimaanteeks.

Eesmärgid

1) Järva-Jaani kui Piibe maantee keskel asuva muuseumide keskuse loomine ja arendamine terviklikuks turismiteenuse pakkumise kohaks võrgustiku kaasabil;

2) Olemasoleva vanatehnika varjupaiga arendamine atraktiivsemaks, kaasates teisi Järva-Jaani valla muuseumeid, Piibe maantee turismiteel asuvaid huvigruppe, et tagada võimalus aastaringseks tegutsemiseks ja töökohtade loomiseks Kesk-Eestis;

3) Turismitoote kui tervikliku külastuselamuse pakkumine, luues kaasajastatud unikaalsed võimalused nn muuseumide keskuses, pakkudes digitaliseeritud vahendite abil ülevaadet Piibe maantee turismiketist, Järva-Jaani teistest muuseumidest.

Põhjendus

Järva-Jaani Vanatehnika varjupaik on Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi poolt 2004. aastal avatud ja seni kõige atraktiivsemaks külastuspaigaks, kus aktiivne külastusperiood algab märtsis ning lõpeb oktoobris. Samas on mitmeid külastajaid, kes ka talveperioodil tunnevad huvi varjupaigas asuva tehnika vastu.
Et edendada seni töökohtadeta ettevõtmist ning tagada teave Piibe maantee turismiobjektide, sealhulgas vanatehnika varjupaiga ja teiste Järva-Jaani vallas olevate muuseumide kohta, peame oluliseks muuseumitegevuse koondamist ühte keskusesse, et arendada võrgustikutööd.

Rahastuse saanud projekti raames soovitakse renoveerida vanatehnika varjupaigaga territooriumil asuv ajalooline hoone, mis asub ka teiste muuseumide vahetus läheduses ning rajada viilhall atraktiivse ja korras vanatehnika eksponeerimiseks.
Vanatehnika varjupaiga territooriumi korrastamisega ja objektide muutmisega atraktiivsemaks aitame kaasa Järva-Jaani piirkonna muutmiseks külastajatele meeldivaks turismiteenuse tarbimise paigaks.

Järva-Jaani vallas on võimalik külastada hetkel
vanatehnika varjupaika (2004), kus asub ka Türi- Tamsalu raudtee vagun- muuseum (2013)
tuletõrjemuuseumit (1999)
kinomuuseumit (2006) koos tuletõrjemuuseumi fondihoidla näitusesaaliga (2002),
koduloomuuseumit koos tehnika pöördlavaga Orina mõisas (2004),
hobutalumuuseumit Järva-Jaanis(2010),
Jürimardi talumuuseumit Metsla külas,
Jalgsema külamajas asuvat Pitkade tuba (2014).
Märkus: sulgudes on märgitud tegevuse alustamise aeg.

Vanatehnika varjupaiga juures asuva hoone renoveerimise tulemusena on võimalik sinna paigutada
teabetoad, kus digivahendite abil tutvustatakse erinevaid paiku Piibe maanteel, Järvamaal ja Järva-Jaani vallas, et turistidel oleks võimalus valida, mida vaadata lähemalt;
turismiinfo kättesaadavuse tagamine erinevate pakettide koostamisel Järva-Jaanis asuvate turismiobjektide ning muuseumide külastamiseks;
tuletõrjealase tehnika ekspositsioon koos võimalusega osaleda hädaabi väljakutse imitatsioonitegevuses;
eraldi ruum tehnikaalase kirjanduse hoidmiseks;
tegelusruumid atraktiivsete tegevuste sooritamiseks lastele ja täiskasvanutele;
Vanatehnika varjupaiga territoorium piiratakse terviklikult aiaga ning selle külastamine muutub tasuliseks igale külastajale. Sissepääsuvärav territooriumile muudetakse Lai 1 objekti osaks. Hoone vahetusse lähedusse kujundatakse parkimisplats.
Projekti ellu rakendamiseks korraldatakse vastavalt seadusele riigihanked ning see peaks saama valmis 2018. aasta suveks.
Muuseumide keskuses on plaanitud töökohad juhatajale, muuseumipedagoogile, koristajale, kes kõik oskaksid olla ka giidid, võimalusel võetakse lepingu alusel tööle ka tehnik-remondimees.