Järva-Jaani Vanatehnika varjupaik ja muuseumide keskus
  Info  

  Päevik  

  Eksponaadid  

  Fotogalerii  

  Punane Raamat  

  Muuseumide keskus  

  Jälgi meid:    
  Kõik pealkirjad  
  Otsi:  
PäEVIK

Filmioperaatori tõstuki aktsioon jätkub
ühel lõikuskuu päeval umbes kell 11:14:44

Kuna juuli lõpus välja kuulutatud aktsioon augustikuistel Järva-Jaani Vanatehnika varjupaiga suurüritustel (killavoor ning filmilindifestival) raha kogumiseks eksponaadi nr. 456 (endine Tallinnfilmi operaatoritõstuk) deponeeringust välja ostmiseks ei andnud soovitud tulemusi, jätkub aktsioon nii Vanatehnika varjupaigas kui ka samaaegselt Internetis.

Sõiduk on läbi sõitnud 14000 kilomeetrit ja on heas korras. Kavas on 2019-2020. aastal, uue muuseumikeskuse valmimisel sõiduk panna Järva-Jaani kinomuuseumis aukohale, eelnevalt ka seda korrastades.

Olgu siinkohal lisatud ka pangakonto rekvisiidid:

Saaja Järva-Jaani Tuletõrje Selts
Swedbank, EE902200221049684062
Selgitus: Filmioperaatori tõstuk

Täiendavate küsimuste korral saab lisainfot küsida Tuve Kärnerilt (5149485, tuve@jjaani.ee).

Järva-Jaani vanatehnika varjupaik tänab juba seniseid annetajaid: Tuve Kärner, Vello Virks, Vello Kolnes, Eno Hermann, Mati Räli, Olev Arvisto, Maarja Savan ning paljud anonüümsed annetajad nii killavoori kui ka filmilindifestivali ajal!

 Eksponaadi info