Järva-Jaani Vanatehnika varjupaik ja muuseumide keskus
  Info  

  Päevik  

  Eksponaadid  

  Fotogalerii  

  Punane Raamat  

  Muuseumide keskus  

  Jälgi meid:    
  Kõik pealkirjad  
  Otsi:  
PäEVIK

Ümarlaud 19. ja 20. aprillil
kaheteistkümnendal kevadkuu päeval umbes kell 23:08:04

Ajendatult mullu märtsis peetud esimesel ümarlaual kõneldust, viimase aasta jooksul toimunust ning tulevikuootustest ja -võimalustest kutsub Järva-Jaani Vanatehnika Varjupaiga eestseisus kokku teise Järva-Jaani Vanatehnika Varjupaiga teemalise ümarlaua. Seekord on toimumisajaks nädalavahetus 19.-20. aprillil, koguneda võiks laupäeval, 19. aprillil ca 12:00 Järva-Jaani Vanatehnika Varjupaika (Lai 7, Järva-Jaani, Järvamaa). Oodatud on kõik asjahuvilised!

Sarnaselt mullu peetud kohtumisele on kavas esmalt tutvumine Varjupaiga valdustega ning seejärel diskussioon Järva-Jaani kultuurimajas. Esmane Varjupaiga eestseisuse poolt välja pakutud diskussiooni teemadering oleks selline:

- ülevaade ajavahemikul 2007-2008 Varjupaigas toimunust (ettekandja Varjupaiga eestvedaja Tuve Kärner);
- KOV ja JJVV vahelised suhted (ettekandja Tuve Kärner, kaasesineja Järva-Jaani vallavanem Toomas Põldma);
- erinevate rohkem või vähem vajalike tegevuste prioritiseerimine (diskussioon);
- olemasoleva maa ja hoonete efektiivsema ärakasutamise võimalused (diskussioon);
- EL tõukefondidest raha taotlemine (diskussioon);
- vaderluse olemus (diskussioon);
- transpordiaktsioonide avalikustamise küsimus (diskussioon);
- sõna oponentidele;
- vaba mikrofon.

Konkreetsete teemade nimekiri võib veel täieneda, oodatud on vastavasisulised ettepanekud Auto-Moto foorumis või Varjupaiga üld-e-posti aadressil varjupaik(ät)varjupaik.jjts.ee !

Laupäevaõhtune edasine kava on veel selgumisel. Järgmisel päeval (20. aprillil) on kohalolijatel võimalus osaleda talgutel ja panna mõnele südamelähedasele eksponaadile oma käsi külge.

NB!!! Käesolev teade hakkab pidevalt täienema.